Intern mødeplan

2020

Onsdag d. 12/8      Første spilleaften efter sommerferien på Bastionen
Onsdag d. 26/8      Vi skal spille på Bastionen ifbm. Nyborg Kommunes uddeling af                                       foreningspriser. Mødetid kl. 17.30 – 20.00 (der serveres lidt at spise)
Søndag d. 27/9      Last Prom på Bastionen – Mødetid kl. 12.30 – 16.00
Onsdag d. 14/10    Efterårsferie
Lørdag d. 31/10     Ekstraprøve – Danehofskolen kl. 9.30 – 16.00
Søndag d. 6/12      Ekstraprøve – Danehofskolen kl. 9.30 – 16.00
Onsdag d. 16/12    Sidste prøve 2020

2021

Onsdag d. 6/1       Første øveaften 2021
Søndag d. 17/1     Ekstraprøve – Danehofskolen kl. 10.00 – 16.00
Lørdag d. 30/1      Ekstraprøve – Danehofskolen kl. 10.00 – 16.00
Søndag d. 31/1     Nytårskoncert 2021 – Nyborg Hallen 
Lørdag d. 17/4      Forårskoncert – Ullerslev Kulturhus